ΑΡΧΙΚΗ

profile_picΟνοματεπώνυμο: Τσιμπόγλου Φίλιππος
Πατρώνυμο: Χαράλαμπος
Έτος γέννησης: 1956
Διεύθυνση Εργασίας: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Πανεπιστημίου 37, Αθήνα 10679, Ελλάδα
Τηλέφωνο Εργασίας: +30 210 3382605
e-mail: ftsimp @ nlg.gr
gmail: filippos.tsimpoglou @ gmail.com
Ιστοσελίδα (URL): http://tsimpoglou.gr