ΕΚΤ / ΕΙΕ

Κύρια καθήκοντα σχεδιασμός, οργάνωση, επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση 30 και πλέον Ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 4 δις. δρχ. Στόχος των προγραμμάτων η δημιουργία υποδομής σε εξοπλισμό, τεχνογνωσία, διαδικασίες και μηχανισμούς για την ανάπτυξη εθνικής πληροφοριακής στρατηγικής.

 

1997-1999. Υπεύθυνος διαχείρισης 30 και πλέον αναπτυξιακών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 4 δις. δρχ., καθοδήγηση, οργάνωση, επίβλεψη και συντονισμό 30 συνολικά στελεχών και συνεργατών του ΕΚΤ.

  • Σχεδιασμός και επίβλεψη της ψηφιοποίησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών 000 Διδακτορικών Διατριβών, συνολικά 2.000.000 ψηφιακών σελίδων (http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html)
  • Ανάπτυξη και ενημέρωση της βάσης δεδομένων του “Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών στις Ελληνικές Επιστημονικές Βιβλιοθήκες”. Συλλογές 210 ελληνικών επιστημονικών βιβλιοθηκών με 000 τίτλους περιοδικών.
  • Επίβλεψη της ομάδας υποστήριξης 900+ χρηστών του Συστήματος αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ00 (DOSversion) και ΑΒΕΚΤ5(Windows).
  • Υπεύθυνος για τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ)του μοναδικού δικτύου διαδανεισμού άρθρων επιστημονικών περιοδικών στην Ελλάδα. Το Δίκτυο λειτουργεί επί 16 χρόνια, από το 1993.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη των Βάσεων Δεδομένων:

HEPR: Τρέχοντα Ερευνητικά Εργα, 500 εγγραφές

SERI: Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών στις Ελληνικές Επιστημονικές Βιβλιοθήκες. Επέκταση από 104 σε 210 βιβλιοθήκες.

HEDI: Ελληνικές Διδακτορικές Διατριβές 500 εγγραφές

ΚΕΤΕ-GIS: Διεθνής βιβλιογραφία για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης, από 500 (βάση δεδομένων URSA) σε 6.500 εγγραφές.

  • “ΕΚΤ- Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Έρευνα και την Τεχνολογία”. Συνολικός προϋπολογισμός 1,5 δις. δρχ. Διάρκεια 3 χρόνια.Υπεύθυνος για τη Δράση 5«Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών  Ε&Τ». Προϋπολογισμός 195 εκατ. δρχ. και για τη Δράση 6«Ψηφιακή Νοητή Βιβλιοθήκη». Προϋπολογισμός 394 εκατ. δρχ.
  • Συντάκτης της πρότασης “Ενίσχυση Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ”. Προϋπολογισμός 150 εκατ. Δρχ. Διάρκεια 3 χρόνια. Υπεύθυνος του έργου.

 

1996 – 1997. ΣυντάκτηςτηςπρότασηςκαιυπεύθυνοςτουέργουΕλληνικόςκόμβοςτουΕυρωπαϊκούΔικτύου MIDAS-NET (Μultimedia Information Demonstration And Support NETwork). Προϋπολογισμός 122 εκατ. δρχ. Διάρκεια 3 χρόνια.

 

1991-1997. Υπεύθυνος του έργου Ελληνικός Εθνικός Εταίρος Ενημέρωσης (Hellenic NAP: NationalAwarenessPartner). Προϋπολογισμός 127 εκατ. δρχ. Διάρκεια 3+2 χρόνια. Υπεύθυνος του έργου Ελληνικό Εθνικό Εστιακό Σημείο (Hellenic NFP: NationalFocalPoint), για το Κοινοτικό Πρόγραμμα  IMPACT2. Προϋπολογισμός 53 εκατ. δρχ. Διάρκεια 4 χρόνια.

 

 1995. Συντάκτης της πρότασης MSSTUDY/GR. Προϋπολογισμός 36 εκατ. δρχ. Διάρκεια 1 χρόνος. Υπεύθυνοςέργου. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και σύνταξη της μελέτης για την Ελλάδα:Study for the assessing the situation of the markets for electronic information services for professional purposes in the member states of the European Economic AreaThe case of Greece. Η μελέτη διεξήχθη ταυτόχρονα σε 15 μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής.

1994. Υπεύθυνος του πιλοτικού έργου MSSTUDY (Member States Study) στο πλαίσιο του προγράμματος IMPACT 2. Προϋπολογισμός 9,5 εκατ. δρχ. Διάρκεια 1 χρόνος. Αντικείμενο η ανάπτυξη μεθοδολογίας, για συγκρίσιμη μέτρηση μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικής πληροφόρησης στα κράτη μέλη. Το πιλοτικό έργο αποτέλεσε οδηγό για το πανευρωπαϊκό έργο MSSTUDY τον επόμενο χρόνο.

 

1994-1997. Συντάκτης της πρότασης ARGOS (ARchaeologicalGreekOnlineSystem) στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΒΑΝ της ΓΓΕΤ. Συνολικός προϋπολογισμός 100 εκατ. δρχ. Διάρκεια 3 χρόνια. Υπεύθυνος εκτέλεσης του έργου έως τον Μάη 1997. Στόχος του έργου η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τη μελέτη της Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού. Το σύστημα βασίζεται στην ανάπτυξη online Συλλογικού Καταλόγου βιβλίων και περιοδικών, των 17 βιβλιοθηκών των 13 ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα καθώς και 4 Ελληνικών Ανθρωπιστικών βιβλιοθηκών στην Αθήνα.

 

1993-1995. Υπεύθυνος αξιολόγησης των Ελλήνων υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στον τομέα της Διαχείρισης Πληροφόρησης (InformationManagement), στο Sheffield University στο πλαίσιο του έργου TRAIN–ΙSS/ IMPACT 2.

  • Train-NFP (Training of University Professors)στοπλαίσιοτου IMPACT 2 .Αντικείμενο του έργου η αντιμετώπιση του πληροφοριακού αναλφαβητισμού των φοιτητών. Στόχος ήταν η ενημέρωση των πανεπιστημιακών καθηγητών σε βασικά θέματα υπηρεσιών ηλεκτρονικής Πληροφόρησης. Το έργο περιελάμβανε σειρά 5 σεμιναρίων τα οποία παρακολούθησαν 128 καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων.
  • TRAIN-trainστο πλαίσιο του προγράμματος IMPACT 2. Προϋπολογισμός 8,5 εκατ. Δρχ. Σύνταξη και δημιουργία εγχειριδίου εκπαίδευσης εκπαιδευτών στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης, 000 σελίδων στην Ελληνική γλώσσα. Κύριο αντικείμενο του έργου η διοργάνωση δεκαπενθήμερων σεμιναρίων για εκπαιδευτές σε θέματα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης. Αντίστοιχο έργο διεξήχθη σε άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες.

 

1991–1994. Διαχείριση έργου 13 ΕΚΤ: “Ανάπτυξη εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος και κατανεμημένης υπηρεσίας προσφοράς εντύπων”  στο πλαίσιο του ΕΠΕΤ Ι της ΓΓΕΤ.  Συνολικός προϋπολογισμός 905 εκατ. δρχ.  Διάρκεια 3 χρόνια.

                              

1983-1990. Ειδικός Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης με εμπειρία 5.000 και πλέον ωρών αναζήτησης σε περισσότερα των 8.000 αιτημάτων online αναζήτησης σε περισσότερες από 400 βάσεις δεδομένων που κάλυπταν επιστημονικά, τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα σε 8 διαφορετικούς Διαθέτες (hostcomputers).