ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

  1. Από την 26/3/2014 Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
  2. Από την 1/12/1999 έως την 14/3/2014 Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, exofficio μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
  3. Από την 1/7/1983 έως το Νοέμβριο 1999, Προϊστάμενος 3 Τμημάτων στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωση / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και υπεύθυνος Ευρωπαϊκών, διαρθρωτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.