ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

Κύρια καθήκοντα η οργάνωση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πληροφόρησης, η επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών με ομόλογα ιδρύματα εντός και εκτός της χώρας, η διαχείριση του προϋπολογισμού. Ετήσιος τακτικός προϋπολογισμός 2,5 εκ. €. Στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται 51 άτομα και 18 φοιτητές. Σε δέκα χρόνια η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου αναδείχθηκε defacto σε Κυπριακή Ερευνητική Βιβλιοθήκη, ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλη την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου και συντονίστρια των κυπριακών βιβλιοθηκών όλων των κατηγοριών.