Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μέλος στους οργανισμούς και δίκτυα UNICA (Network of Universitiesfrom the Capitals of Europe), IFLA (InternationalFederationofLibraryAssociation), LIBER (Ligue des BibliothèquesEuropéennes de Recherche), DAISY books Consortium, EBLIDA, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), ΣΚΑΒ (Σύνδεσμος Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ιδρυτικό μέλος), ΚΚΑΒ (Κοινοπραξία Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ιδρυτικό μέλος), ΕΕΒΕΠ (Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημόνων Πληροφόρησης), ΚΕΒΕΠ (Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημόνων Πληροφόρησης).

 

Συνεχής συνεργασία με τα Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας για προσφορά πρακτικής  άσκησης σε τελειόφοιτους: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (περίπου 50 άτομα 2000-2013).Υποδοχή και εκπαίδευση εξάμηνης διάρκειας ασκούμενου βιβλιοθηκονόμου από το University of Murcia, Ισπανίας.Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και υποδοχή προσωπικού από βιβλιοθήκεςΤΕΙ Κρήτης, Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Μακεδονίας, Κρήτης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, University of Vienna, University of Manchester, Κρακοβίας Πολωνία, κλπ.