Ερευνητικά-Αναπτυξιακά έργα

 • Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό έργο OpenAIREplus http://www.openaire.eu/en/home. Το OpenAccessInfrastructureforResearchinEurope είναι ένα έργο υποδομής ανοικτής πρόσβασης 2ης γενιάς έρευνας στην Ευρώπη. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση των διαφόρων δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης, που τυγχάνουν ευρωπαϊκής επιχορήγησης, με πρωτογενή δεδομένα έρευνας αλλά και φορείς χρηματοδότησης. Σε αυτό το μεγάλης κλίμακας έργο, συμμετέχουν 41 οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων τριών διεπιστημονικών ερευνητικών κοινοτήτων.
 • Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό έργο OpenAIRE, OpenAccessInfrastructureforResearchinEurope ηλεκτρονική υποδομή και μηχανισμός υποστήριξης για τον εντοπισμό, την κατάθεση, την πρόσβαση και την παρακολούθηση των χρηματοδοτημένων από το FP7 και το ERC άρθρων.
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ILGRECO του ευρωπαϊκού προγράμματος GRUNDTVIG, (2006-2008) εκπαίδευση ενηλίκων μέσω ιστοπαιγνίων (webgames).
 • Τιμητική Διάκριση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εξαίρετη ποιότητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου της με τίτλο “Latestmethodologiesused in the digitization of printed and non-printedmaterials” από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης.
 • Έργο «New trends in Academic Librarianship: Developing training skills for librarians» στοπλαίσιοτουπρογράμματος LeonardoDaVinci (2006-2007). Αποστολή 8 στελεχών της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου για εκπαίδευση (Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Βουδαπέστη, Μαδρίτη, Ανόβερο).
 • Συμμετοχή στο έργοACCELERATE του ευρωπαϊκού προγράμματος LEONARDODa VINCI (2000-2002). Επέκταση των υπηρεσιών πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε τυφλούς χρήστες και άτομα με προβλήματα όρασης. Ευρωπαϊκή διάκριση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου για στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BEEP:BesteEuropePractices, 2004.
 • Έργο καταλογογράφησης, ψηφιοποίησης και ένταξης της συλλογής «Καψάλη», αποτελούμενη από μουσικά βιβλία και παρτιτούρες της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, στην Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη (TEL, TheEuropeanLibrary), 2006-2008. Πρότυπο MARC σύνδεση με το ψηφιακό αντικείμενο στο πεδίο 856, μετατροπή σε DC.
 • Έργο «Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων Προφορικής Ιστορίας του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών», 7.500 ώρες ηχογραφημένων συνεντεύξεων και 3000 φωτογραφιών (ολοκλήρωση Δεκέμβρης 2003)http://library.ucy.ac.cy/project/kee/proj_kee_gr.htm. Πρότυπο MARC σύνδεση με το ψηφιακό αντικείμενο στο πεδίο 856. Μετατροπή σε περιβάλλον DSPACE (http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/284) και μορφότυποDublinCore.
 • Έργο«Ψηφιακή βιβλιοθήκη των Αρχείων του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ)».Καταλογογράφηση και ψηφιοποίηση 400 ηχογραφημένων συνεντεύξεων, 900 φωτογραφιών, 90 βίντεοταινιών, 15 βιβλίων σε περιβάλλον διαχείρισης ψηφιακών βιβλιοθηκών GREENSTONE (opensourcesoftware) σε πρότυπο DublinCore (Dc)http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/246.
 • Δημιουργία ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Αρχείου διαφανειών της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (ΕΜΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, 17.000 φωτογραφιών από ανασκαφές και αρχαιολογικά ευρήματα της Μονάδας, σε περιβάλλον GREENSTONE, πρότυπο DC.
 • Ε-ΒιΒα (ηλεκτρονική ελληνική Βιβλιοθηκονομική Βάση). Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με τα«Πανελλήνια Συνέδρια των (Ελληνικών) Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», ένταξης των μεταδεδομένων και των ψηφιακών τεκμηρίων στο διεθνές θεματικό ηλεκτρονικό αποθετήριο E-LIS (electronic – LibraryInformationScience).Σταδιακή μετεξέλιξη σε βάση δεδομένων με την ελληνική βιβλιογραφία στη Βιβλιοθηκονομία – Επιστήμη Πληροφόρησης,μετατροπή από πρότυπο MARC και σύνδεση με το ψηφιακό αντικείμενο στο πεδίο 856σε μορφότυποDC και περιβάλλον DSPACE, περ. εγγραφές 2.500+(Αύγουστος 2013) http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/288.
 • Δημιουργία Κυπριακού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, βάση δεδομένων πλήρους κειμένου, πρότυποMARC, σύνδεση ψηφιακού αντικειμένου στο πεδίο 856. Ένταξη στη διαδικασία έγκρισης της χορήγησης του διδακτορικού διπλώματος. Κάλυψη 100%, 221 εγγραφές http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/281.
 • ΕΝΔΟ. Δημιουργία βάσης δεδομένων και ιδρυματικού αποθετηρίου ενδοπανεπιστημιακής παραγωγής δημοσιευμάων, σύνδεση με σύστημα διαχείρισης προσωπικής βιβλιογραφίας (RefWorks, EndNote κλπ.) 6.000 εγγραφέςhttp://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/259.
 • Έργο – μελέτη «Οργάνωση, συντήρηση και ψηφιοποίηση των αρχείων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου». ΠαρουσίασηστοWorldConferenceandGeneralAssemblyτης FIAT/IFTA (International Federation of Television Archives) στοΠαρίσι, 15-19/10/2004). Χρηματοδότηση της μετάφρασης της μελέτης στα Γαλλικά από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAPMED (MediterraneanNetworkofNationalTVArchives) http://eprints.rclis.org/6953/.
 • Προσαρμογή για διαδικτυακή πρόσβαση εγκατάσταση σε τοπικό εξυπηρετητή και προσαρμογή των ψηφιακών αρχείων για onlineπρόσβαση στο περιεχόμενο 180 CD-ROM του ΕΛΙΑ,86 ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών της περιόδου 1831-1943 http://library.ucy.ac.cy/electronic_services/elia/el_index_gr.htm. Εξασφάλιση και της συλλογής ΙΙ, αποτελούμενης από τα ψηφιοποιημένα πλήρη κείμενα 372 περιοδικών της ιδίας περιόδου, προσαρμογή των μεταδεδομένων και μορφοτύπωνγια διάθεση σε όλη την Κύπρο (2009).
 • Έργο καταλογογράφησης και ψηφιοποίησης των ακουστικών βιβλίων της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (2004).
 • Ένταξη της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου στο DaisyBookConsortium για την προτυποποίηση ηλεκτρονικών βιβλίων για τυφλούς χρήστες. Συνεργασία με την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών για την Οργάνωση συνεδρίου (Οκτώβρης 2006).
 • Συντονισμός της συνεργασίας των Κυπριακών Βιβλιοθηκών, προώθηση και υποστήριξη του συστήματος αυτοματισμού ΑΒΕΚΤ5, διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων σε συνέδρια και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δημιουργία κατανεμημένου καταλόγου δημόσιας πρόσβασης (OPAC) 17 Κυπριακών Βιβλιοθηκών. http://194.42.4.211/opac2/zconnectell.html (2003-2009, ανενεργός πλέον, αντικαταστάθηκε από τον ΣΚΚΒ).
 • Δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών(ΣΚΚΒ) http://147.102.210.252/OPAC.htmlΗ 2η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Κυπριακών Βιβλιοθηκών περιέχει 624.936 βιβλιογραφικές εγγραφές από 41 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.Προετοιμασία δημιουργίας ενιαίου Αρχείου Καθιερωμένων Αποδόσεων και Δικτύου Διαδανεισμού.Διερεύνηση και συντονισμός για επιλογή ΕΛ/ΛΑΚ (Koha) ή εμπορικού κεντρικού συστήματος σε πλατφόρμα cloud computing.
 • Συνεργασία Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου με Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για απόκτηση και εγκατάσταση ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Βιβλιοθηκών με χρηματοδότηση από διαρθρωτικά προγράμματα (στάδιο προκήρυξης διαγωνισμού).