Οργάνωση υπηρεσιών

 • Αξιολόγηση και Πιστοποίηση από τον οργανισμό EFQM (EuropeanFoundationforQualityManagement). Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFQMRecognisedforExcellenceinEurope” (Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία) – Τριών Αστέρων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://library.ucy.ac.cy/efqm/ucylib_report_r4e_2009_gr.pdf).
 • Διεξαγωγή έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών και Αξιολόγησης Ποιότητας των Υπηρεσιών με βάση το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο LibQUAL + ® της Ένωσης Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Association of Research Libraries/ARL), 28/9-18/10/2009, ανταποκρίθηκαν 1574 άτομα από σύνολο 7000 (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) ποσοστό συμμετοχής 22.4%. Ως ηπρώτη ελληνική βιβλιοθήκη που συμμετέχει στην διεθνή αυτή έρευνα, ανάλαβε και την μετάφραση και προσαρμογή του ερωτηματολογίου στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 • Βράβευση/χορηγία από την ARL και επανάληψη της έρευνας το 2012, με 270 συμμετέχοντες.
 • Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου διοίκησης της Βιβλιοθήκης μέσω θεματικών ΟμάδωνΕργασίας με αυτοπροσδιορισμό των όρων εντολής. Καθιέρωση της λειτουργίας του Συμβουλίου Στελεχών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Οργάνωση online διαδραστικής υπηρεσίας «Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο» («Ask a Librarian»), η οποία τέθηκε σε ισχύ από το 2009(500 ερωτήματα το 2013) http://library.ucy.ac.cy/reference_desk/ask_librarian_gr.htm.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα “CommittedtoExcellence” του EFQM (European Foundation for Quality Management) που ανέλαβε με επιτυχία το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2008).
 • Καταγραφή διαδικασιών και λειτουργιών της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο του προγράμματος εξασφάλισης ολικής ποιότητας του Πανεπιστημίου.
 • Καταγραφή στατιστικών στοιχείων και δημιουργία ποσοτικών δεικτώνστο πλαίσιο του προγράμματος για «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Δεικτών Απόδοσης στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου».
 • Οργάνωση υπηρεσιών Βιβλιοθήκης για τυφλούς και χρήστες με προβλήματα όρασης, εξυπηρέτηση 5-10 φοιτητών ετησίως. Ενδεικτικά ψηφιοποίηση/προσαρμογή 20.000 σελίδων το 2012.
 • Συμμετοχή από το 2003 στην καταγραφή στατιστικών στοιχείων της ΜΟΠΑΒ (Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών).
 • Οργάνωση της μηχανογραφημένης λογιστικής παρακολούθησης προϋπολογισμών (δαπανών και εσόδων), συστηματικού και ουσιαστικού ελέγχου τιμολογίων και σύγκριση τιμών αγοράς υλικού βιβλιοθήκης.
 • Καθιέρωση πολιτικής και συστηματική είσπραξη προστίμων εκπρόθεσμων επιστροφών δανεισμένου υλικού. Αξιοποίηση εσόδων της Βιβλιοθήκης (συνδρομές εξωτερικών μελών, κλπ.). Έσοδα Βιβλιοθήκης 350.000 € κατά τηνπερίοδο 2000-2012.
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού και έκδοση 15.000 ταυτοτήτων μελών της βιβλιοθήκης (2003-2012). Το 50% των καθαρών εσόδων από την έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων κατατίθενται στο Ταμείο Ευημερίας Απόρων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης πίστωσης μονάδων στις ταυτότητες μελών της βιβλιοθήκης για χρήση στα φωτοτυπικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αυτόματου δανεισμού βιβλίων και οπτικού υλικού στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
 • Έναρξη διαδανεισμού με ελλαδικές βιβλιοθήκεςπιλοτική δημιουργία Δικτύου Διαδανεισμού. Εγκατάσταση συστήματος SmILLe. Δημιουργία πιλοτικού δικτύου διαδανεισμού κυπριακών βιβλιοθηκών.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού forum για την διαχείριση γνώσης (Knowledgemanagement) μεταξύ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. Από τον Ιούνιο 2006, πραγματοποιήθηκαν 2440 δημοσιεύσεις σε 803 θεματικές ενότητες με συμμετοχή 51 μελώνhttp://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/.
 • Παρουσία της Βιβλιοθήκης και αξιοποίηση συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook συμμετοχή, εκδηλώσεις, εισηγήσεις http://www.facebook.com/pages/Nicosia-Cyprus/University-of-Cyprus-Library/39603364818?ref=ts, και https://www.facebook.com/univcyprus.lib

Google circleshttps://plus.google.com/108107906419398399308/about

Blog, ενημερώσεις, εισηγήσεις http://libblog.ucy.ac.cy/,

Wiki, γραπτές διαδικασίεςhttp://wiki.lib.ucy.ac.cy (εσωτερική χρήση)

Twitter https://twitter.com/UCYLibrary

Pinteresthttp://pinterest.com/ucylibrary/