Εκπαίδευση χρηστών

  • Ανάδειξη ομάδας εκπαιδευτών.
  • Σχεδιασμός ύλης 3 επιπέδων εκπαιδευτικών σεμιναρίων (ΣΕΜΒΙΒ-1, ΣΕΜΒΙΒ2, ΣΕΜΒΙΒ-3) για παροχή πληροφοριακής παιδείας στους χρήστες.
  • Κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν 53 σεμινάρια ηλεκτρονικής πληροφόρησης και την πληροφοριακή παιδεία, συνολικής διάρκειας 2.066 ωρών με 1.283 συμμετοχές χρηστών της Βιβλιοθήκης εκ των οποίων 718 πρωτοετείς. Προσαρμογή στα αποτέλεσμα ερευνών που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο (LIBQUAL+ στο πλαίσιο του EFQM Recognised for Excellence).
  • Παραγωγή εκπαιδευτικής βιντεοταινίας «Πρώτη γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου», διάρκειας 28’, προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης (mms://videoserver.cc.ucy.ac.cy/recorded/library.asf ).