Διαλέξεις σε Μεταπτυχιακά και Προπτυχιακά Προγράμματα

 

11 Φίλιππος Τσιμπόγλου, “Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις: φόβοι του παρελθόντος
και προκλήσεις του μέλλοντος ”
, Διάλεξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής, εαρινό εξάμηνο 2012-2013) στο μάθημα EPL672SeminarsforProfessionalPracticesinComputerScience, διδάσκων: Καθηγητής Χρίστος Σχίζας, Λευκωσία 5/03/2013, 5-9μ.μ.
10 Φίλιππος Τσιμπόγλου, Λούης Προκοπίου “Αξιοποίηση του συστήματος διαχείρισης προσωπικής βιβλιογραφίας RefWorks, Διάλεξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής, στο μάθημα κορμού Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου διδάσκων:Αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Δικαιάκος, Λευκωσία6/03/2009, 2 ώρες
9 Φίλιππος Τσιμπόγλου, «Συνεργασίες βιβλιοθηκών  στο ψηφιακό περιβάλλον. Μια συστημική προσέγγιση», Διάλεξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη της Πληροφορίας” του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθήνας, καθηγήτρια Κατερίνα Τοράκη, 13/05/2008 (4 ώρες)

http://www.ionio.gr/~toraki/infotech_met/tsimpoglou_pmstoraki_130508.pdf.

 

Αναφορά από:

1.     Ηλίας Καρακαϊδος, Αριστείδης Παπαϊωάννου «Ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών –Ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, εργασία στο μάθημα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας» υπεύθυνη διδάσκουσα: Κ. Τοράκη στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας» Αθήνα 2007 http://www.ionio.gr/~toraki/infotech_met/infotech_met0708_ergasies/
5_electronic_karakaidos_papaioannou.pdf

8 Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Πληροφορία – ψηφιακό περιβάλλον – βιβλιοθήκη “, Διάλεξη στο Μάθημα “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθ. Νίκος Τζελεπίδης ΕΠΛ011, Λευκωσία, 10/02/2006http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/tsimpoglou_plh_2006_tzel.ppt
7 Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον της Κοινωνίας των πληροφοριών”, Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Γεώργιος Καζαμίας, Λευκωσία, 5/10/2005 (2 ώρες)http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/tsimpoglou_isa_2005_kaz.ppt
6 Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον της Κοινωνίας των πληροφοριών”, Διάλεξη στο Μάθημα “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθ. Βάσος Βασιλείου ΕΠΛ011,  Λευκωσία, 22/02/2005 (2 ώρες)http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/tsimpoglou_plh_2005_vas.ppt
5 Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Διευθύνοντας την Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον πληροφοριών”,  Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Υπηρεσίες Ψηφιακής Πληροφόρησης” του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας ΑΤΕΙ Αθήνας, 18/01/2005  (4 ώρες)http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/TsimpoglouIonioMaster2005.ppt
4 Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Οι Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Πιθανοί ρόλοι και απαραίτητες δεξιότητες”. Διάλεξη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Πρόγραμμα Διαλέξεων στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΕΑΕΚ «Αναβάθμιση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών» Κέρκυρα 31 Μαρτίου 2004 http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/tsimpoglou_ionio_2004.ppt(2 ώρες)
3 Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Το Τέλος του Βιβλίου;” ,  Προσκεκλημένος ομιλητής σε Τηλεδιάλεξη οργανωμένη από τον Επίκουρο καθηγητή Παναγιώτη Αναστασιάδη, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος “Σύγχρονες Τάσεις της Εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας”, Λευκωσία – Ρέθυμνο, 16/12/2003, 12:00-14:00http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/telelectureII.ppt
2 Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Οι Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Προσδοκίες και Προβληματισμοί”,προσκεκλημένος ομιλητής σετηλεδιάλεξη, οργανωμένη από τον Επίκουρο καθηγητή Παναγιώτη Αναστασιάδη, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο μάθημα “Σύγχρονες Τάσεις της Εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας”, Λευκωσία – Ρέθυμνο, 22/11/2002, 13:00-14:30http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/telelectureI.ppt
1 Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Βιβλιοθήκη και υποστήριξη χρηστών  με προβλήματα όρασης”.Διάλεξη στο Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανωμένη από την καθηγήτρια κα Ελένη Φτιάκα, Λευκωσία 19/3/2001.http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/library-services_to_VIP.ppt