Μονογραφίες, Βιβλία

2. Φίλιππος Τσιμπόγλου «Συνεργασίες βιβλιοθηκών. Μια συστημική προσέγγιση»504 σελ., Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2008, ISBN978-960-7182-02-9.

Το βιβλίο επικεντρώνεται στο πεδίο συνεργασιών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της δικτυακής, ψηφιακής επιστημονικής πληροφόρησης. Αποσκοπεί στη δημιουργία του βασικού νοητικού υποδείγματος (conceptualmodel) ενός «Συστήματος Συνεργασίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών».

Το υπόδειγμα της «Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης», δηλαδή  της συγκέντρωσης όλης της διαθέσιμης καταγεγραμμένης γνώσης σε ένα χώρο, δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα.

Στη σύγχρονη βιβλιοθήκη η πλάστιγγα γέρνει σταδιακά από την απόκτηση, συγκέντρωση και οργάνωση πληροφοριακού υλικού προς την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, τη διασύνδεση και την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, μέσα από τη λειτουργία συνεργατικών-κοινοπρακτικών σχημάτων.

Αξιοποιώντας τη συστημική σκέψη, εξετάζεται πώς η εξέλιξη των επιπέδων συνεργασίας των βιβλιοθηκών επηρεάζεται από τις εξελίξεις των εκάστοτε διαθέσιμων τεχνολογιών πληροφόρησης.

Το κλειδί για την ερμηνεία των φαινομένων εντοπίζεται στην ύπαρξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της πληροφορίας στην ψηφιακή της μορφή και των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφόρησης που τις διαχειρίζονται.

Λόγω της παράδοσης σε συνεργασίες και του τεχνολογικού προβαδίσματος, η έρευνα προχωρεί σε μια συγκριτική θεώρηση της ανάπτυξης των Αμερικανικών Βιβλιοθηκών και των συνεργασιών που αναπτύσσονται θεωρημένων κατά στάδια τεχνολογικής εξέλιξης, από την ίδρυση των πρώτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων μέχρι τις ημέρες μας. Παράλληλα συνεξετάζεται η πορεία των Γερμανικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στη συνέχεια επιχειρείται μια συγκριτική θεώρηση των επιπέδων συνεργασίας των ελληνικών επιστημονικών Βιβλιοθηκών των τελευταίων 30 ετών.

Με ιδιαίτερη έμφαση διερευνάται το διεθνές περιβάλλον και η ανάπτυξη της αγοράς έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, οι αναδυόμενοι εναλλακτικοί τρόποι επιστημονικής επικοινωνίας και τα συστημικά χαρακτηριστικά των κοινοπρακτικών σχημάτων, τα οποία δημιουργούνται με τη διάδοση των τεχνολογιών ψηφιακής πληροφορίας στο δικτυακό περιβάλλον.

Η σύνθεση των δεδομένων πραγματοποιείται στο πεδίο δράσης των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και ολοκληρώνεται με τη διαμόρφωση ενός υποδείγματος συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Το Βιβλίο αποτελεί δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα.

 

Αναφορά από:

1.     Κωσταγιόλας ΠΑ. 2010. «Διοίκηση ποιότητας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες – Υπηρεσίες πληροφόρησης: Ο ρόλος των προσδοκιών των χρηστών».Τεκμήριον (6): σελ. 143-163 (αναφορά στη διδακτορική διατριβή).

1. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Μαρία Φιλοπούλου, Νικόλαος Βλασταρίδης,Ρεγγίνα Τσιφή, “Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών στις Ελληνικές Επιστημονικές Βιβλιοθήκες”, πέμπτη έκδοση,  Τόμοι. I και II, σελ. 1513, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1998.

Αποτελεί την έντυπη εκδοχή της online βάσης δεδομένων του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών στις Ελληνικές Επιστημονικές Βιβλιοθήκες. Από την 4η έκδοση του 1992 με στοιχεία διαθέσιμων αποκτημάτων 19.000 τίτλων περιοδικών κατανεμημένων σε 104 βιβλιοθήκες, η παρούσα έκδοση του 1998 περιλαμβάνει στοιχεία 25.124 (τίτλων) περιοδικών από 207 βιβλιοθήκες. Κυκλοφόρησε σε 2000 αντίτυπα και διανεμήθηκε σε αντίστοιχο αριθμό βιβλιοθηκών.
Υπήρξε το σημαντικό βοήθημα και μοναδικό εργαλείο επί δεκαετίες για τον εντοπισμό του διαθεσιμότητας τευχών και την απόκτηση ή παραγγελία διαδανεισμού του πλήρους κειμένου άρθρων επιστημονικών περιοδικών. Παρά τιςπαρωχημένες πλέον πληροφορίες που περιέχει και την ευκολία που προσφέρεται από τις διαδικτυακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, «θεάται» ακόμη και σήμερα στους πάγκους διαδανεισμού και στα γραφεία.Κυκλοφόρησε και σε CD-ROM.