Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας

 

2007 Ομάδα εργασίας για την υποβολή πρότασης Οριζόντιων Δράσεων από τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ.
2006- Επιτροπή Αξιολόγησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου, μέλος της Ομάδας Εργασίας ειδικών για την αξιολόγηση των υποδομών.
2002 – 2005 Ομάδα Εργασίας για την “Πληροφορική, Επικοινωνίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν” του έργου “Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα” (Foresight). Διερεύνηση του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με επίκεντρο τις εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία, απόπειρα επίτευξης της ελληνικής εκδοχής της Κοινωνίας της Γνώσης με χρονικούς ορίζοντες τα έτη 2015 και 2021.
1997 Ομάδα Εργασίας για την “Ορθολογική αναδιάρθρωση των συλλογών των περιοδικών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες”. Οριζόντια δράση ΕΠΕΑΕΚ Ι.Σύνταξη μελέτης-πρότασης για τη δημιουργία της HEAL-Link.
1995 “Configuration of IMAGINA interactive multimedia application” NAP – Danish Technology Centre, Πρόγραμμα IMPACT2.
1993 Ομάδα Εργασίας “Digital documents” TIC/AGARD Copenhagen meeting.
1992 ΟμάδαΕργασίας  “A Research Agenda for Scientific and Technical Information (Un Programme de Recherche pour l’InformationScientifique et Technique)”  a Workshop held in Lisbon, Portugal, on 7th-9th April, 1992, by the Technical Information Panel of Technical Information Committee AGARD.
1992 Ομάδα Εργασίας για την ίδρυση Κέντρου Τεκμηρίωσης στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), ΥΠΕΠΘ Ελλάδα.
1992 Ομάδα Εργασίας “Eνίσχυση υπολογιστικής υποδομής της Υπηρεσίας Επιστημονικής Πληροφόρησης/Σχολής Πολέμου Αεροπορίας από την AGARD και το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας CEDOCAR”.
1991 -1992 Ομάδα Εργασίας για τη «Δημιουργία ελληνικού λεξιλογίου όρων Τεκμηρίωσης – Πληροφόρησης –Βιβλιοθηκονομίας», βασισμένου στο πρότυπο ISO 5127, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.