Συμμετοχή, διοργάνωση και παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων

 

77 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  «Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, προγραμματισμένο 24-25/10/2013 (Επιστημονική Επιτροπή, αξιολόγηση εισηγήσεων, ανακοίνωση)
76 EUROMED 2012 , International Conference on Cultural Heritage, Limassol, 29/10-3/11/ 2012 (Local Organizing Committee, paper presentation)
75 6th UNICA Scholarly Communication Seminar «Libraries As Drivers for Change», Brussels, 26-27 November 2012, (memberofthescientificcommittee, sessionchair, opening report, paper presentation)
74 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, “Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει: συνέργεια και στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα”, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 18-19/10/2012 (Επιστημονική Επιτροπή, αξιολόγηση εισηγήσεων, ανακοίνωση)
  Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών, «Η Προσφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Τοπική Κοινωνία εν μέσω Οικονομικής Κρίσης και Διοικητικών Αλλαγών:Μια Πρόκληση για Δημιουργικές Λύσεις», Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης,  Δήμος Περιστερίου, 2-3 Δεκεμβρίου 201, (Επιστημονική Επιτροπή, ανακοίνωση)
73 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

«Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και η Οικονομική Κρίση: Στρατηγικές Επιβίωσης» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη14 – 15/11/2011

72 5thBiannualUNICA network conference Scholarly Communication «Find it, Get it, Use it, Store it»  8-9/11/2010 at NovaUniversityLisbon, Portugal (memberofthescientificcommittee, sessionchair, workshopchair)
71 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
“Επιστημονικές κοινότητες και βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας” Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου, 3-5/11/2010, (Επιστημονική Επιτροπή, αξιολόγηση εισηγήσεων)
70 World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly”Open access to knowledge – promoting sustainable progress”10-15 August 2010, Gothenburg, Sweden
69 Συνέδριο για την επέτειο 100 χρόνων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, (ανακοίνωση) Μάιος 2010
68 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών «Σκεφτόμαστε εθνικά, δρούμε τοπικά» Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, 4-5/12/2009, Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου, (επιστημονική επιτροπή, στρογγυλό τραπέζι)

 

67 18ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση». Πανεπιστήμιο Πατρών, 5-6/11/2009, (Επιστημονική Επιτροπή, αξιολόγηση εισηγήσεων, ανακοίνωση)
66 13th European Conference on Digital Libraries, Corfu,”Digital Societies”, Laboratory on Digital Libraries and Electronic Publishing, Department of Archives and Library Sciences, Ionian University, Corfu, Greece 27/09-2/10/2009 (ανακοίνωσησεworkshopMetadata harvesting)
65 World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly”Libraries create futures: Building on cultural heritage”Milan, Italy 23-27/08/2009.
64 Προ-συνέδριο IFLA «Service strategies for libraries» Αθήνα, 19-2/8/2009
63 6ο Διεθνές Συνέδριο της Επιτροπής Συνεργασίας για την Ενίσχυση Βιβλιοθηκών «Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική», Αμφιθέατρο Γαλλικού Ινστιτούτου 11-12/06/ 2009), Αθήνα (ανακοίνωση)
62 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών «Η δυναμική και οι προοπτικές των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα», Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, 4-5/5/2008, Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Ηράκλειο Αττικής, (ανακοίνωση, επιστημονική επιτροπή, στρογγυλό τραπέζι)
61 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, «“Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων”

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 24-26/09/2008., (προεδρείο συνεδρίας, διοργάνωσηειδικής συνεδρίας για Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών)

60 «Διανοητική ιδιοκτησία και παγκοσμιοποίηση», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Νομικό Τμήμα, Λευκωσία 15/12/2007 (εισήγηση, συζήτησηστρογγυλής τράπεζας)
59 4nd Biannual UNICA network conference “Scholarly Communication: Partnership in Academic Excellence ”, 15-16/05/2008 Charles University, Prague (member of the scientific committee, session chair, workshop chair)
58 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, «Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής & της μελλοντικής βιβλιοθήκης», Πανεπιστήμιο Πειραιά, 1-3/10/ 2007 (επιστημονική επιτροπή, αξιολόγηση εισηγήσεων, προεδρείο συνεδρίας, συμμετοχή με τρεις εισηγήσεις)

 

57 «Προγράμματα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών, η πολιτική και η στρατηγική των ελληνικών βιβλιοθηκών για το μέλλον», προσυνεδριακή ημερίδα στο πλαίσιο του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς 30/09/2007 (διοργάνωση, άνοιγμα,προεδρείο)
56 «Κύπρος: Αρχαία και Σύγχρονη», LaTrobeUniversity, GreekStudiesProgram, CyprusCommunityCentre, Μελβούρνη, Αυστραλία, 26/06/2007 (εισήγηση)
55 The 7thInternational Conference on Greek Research, Flinders University, Adelaide, South Australia, 28/06-01/07/2007 (εισήγηση)
54 «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων», Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δευτέρα 7 & Τρίτη 8 Μαΐου 2007, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αίθουσα Τελετών Ε.Μ.Π. (οργανωτική επιτροπή, προεδρείο συνεδρίας, εισήγηση)
53 «Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών. Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι», Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας, 24/11/2006 (συμμετοχή με εισήγηση)
52 15οΠανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών: Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον», Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1-3/11/2006 (προεδρείο συνεδρίας, επιστημονική επιτροπή, αξιολόγηση εισηγήσεων, συμμετοχή με 2 εισηγήσεις)
51 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τυφλών, «Ψηφιακά ομιλούντα βιβλία σε μορφή DAISY: παραγωγή, αξιοποίηση και προοπτικές» Λευκωσία 28-29/9/2006 (συνδιοργάνωση, προεδρείο συνεδρίας)
50 3nd biannual UNICA network conference “Trends in Education and Research:Developing Skills and Communication across Europe”, 18–19/5/2006, University of Helsinki (member of the scientificcommittee, sessionchair, workshop chair)
49 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Διαχείριση της Γνώσης. Ο Παγκόσμιος Ιστός και οι Μονάδες πληροφόρησης», ΤΕΙ Αθήνας, 1-3/12/2005 (προεδρείο συνεδρίας, αξιολόγηση εισηγήσεων, συμμετοχή με εισήγηση)
48 3ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση “Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές”, Πάτρα, 11 – 13/11/2005, (συμμετοχή με εισήγηση)
47 2nd biannual UNICA network conference «Fair Publishing and Fair Reading», Universität Wien, Austria 25-26/11/2004 (workshop rapporteur)
46 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, «Μετα-βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: Προς μια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 13-15/10/2004 (Οργανωτική επιτροπή, προεδρείο συνεδριών)
45 Foresight Εναρκτήρια Συνάντηση για τη Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, Αθήνα, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), 19/11/2004 (μέλος ομάδας εργασίας)
44 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, “Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Επεκτείνοντας τα όρια …”,  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών, Σέρρες, 12-14 Νοεμβρίου 2003 (προεδρείο συνεδρίας, εισήγηση)
43 1st biannual UNICA network conference “The future of scholarly communication”, Madrid 24-25/10/2002. (participation in workshop)
42 EUCLID “Restructuring and adapting to European standards: overcoming regional variations in needs and interests in education for LIS”, Thessaloniki, 16-18/10/2002.
41 International Coalition of Library Consortia, 4th ICOLC European Conference, ΠαλλήνηΧαλκιδικής, 2-4/10/2002.
40 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,”Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ανοικτής και Συνεχούς Πρόσβασης”, ΤΕΙ Λάρισας, 6-8 Νοεμβρίου 2002 (προεδρείο συνεδρίας, εισήγηση).
39 Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών “Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ο Αιώνα”, 2/11/2001, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Λευκωσία, Κύπρος (συμμετοχή με εισήγηση).
38 8ο  Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΠΥ, (Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών),  συνδιοργανωτές Κυπριακή Εταιρία Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 8-10 Νοε 2001 (συμμετοχή με εισήγηση).
37 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, “Το Μάνατζμεντ Στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες”, Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 15-17 Οκτ. 2001, (προεδρείο συνεδρίας, συμμετοχή με δύο εισηγήσεις).
36 Ημερίδα Ευρωπαϊκού Έργου ACCELERATE, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 22 Ιουνίου 2001 (συμμετοχή με εισήγηση).

 

35 Information Day on “Access to the Information and Library Services by blind and partially sighted people”, University of Cyprus, 4 May 2001 (Διοργάνωση, συμμετοχήμεεισήγηση).
34 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, “Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική Διαδικασία”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 18-20/12/2000, (προεδρείο συνεδρίας, εισήγηση).
33 “Weaving New Webs: Cooperation for Survival in the New Millennium”, Thessaloniki, 20 March 2000, (προεδρείοσυνεδρίας).
32 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, “Η Ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως Εκπαιδευτική και Ερευνητική Μονάδα στην 3η χιλιετία”,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος 20-22/10/1999 (προεδρείο συνεδρίας, εισήγηση).
31 1st Seminar for Museum and Art Libraries”, NationalArchaeologicalMuseum, Library, Madrid, Spain, 4-6 October 1999 (προσκεκλημένοςομιλητής).
30 7th Hellenic Conference on Informatics, Greek Computer Society, 26-28 August 1999, The University of Ioannina (συμμετοχήμεεισήγηση).
29 Seminar on Electronic Information Services, TEI Larisa, 29.5.1999, Larisa (συμμετοχήμεεισήγηση).
28 Ημερίδα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ», ΤΕΙ Λάρισας, 23 Απριλίου 1999 (συμμετοχή με εισήγηση).
27 Ημερίδα για το «Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πληροφοριών στην Αττική», Θεματική ενότητα «Ο πολίτης στο κέντρο της Κοινωνίας των Πληροφοριών» Αθήνα, 11/12/1998 (συμμετοχή με εισήγηση).
26 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, «Οργάνωση & Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ψηφιακή Εποχή» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 4-6/11/1998 (προεδρείο συνεδρίας, συμμετοχή με εισήγηση).
25 Ανακοίνωση στην ημερίδα «Αρχειοθετώντας το INTERNET», Διοργάνωση ΕΚΤ-Βιβλιοθήκης ΕΚΚΕ, Αθήνα ΕΙΕ, 26/10/1998 (συμμετοχή με εισήγηση).
24 New Information Technologies, NIT- 98, NDC, Holiday Inn, Athens, 8-10 October 1998 (συμμετοχήμεεισήγηση).
23 Second European Conference on Research and Advanced Technology For Digital Libraries, ECDL 2 Heraklion, Crete, Greece, 21-23 September 1998.
22 Ημερίδα: “Ερευνα και Ανάπτυξη σε Ψηφιακές / Εικονικές Βιβλιοθήκες”, Διοργάνωση ΕΚΤ, Αθήνα 18/5/1998 (συμμετοχή με εισήγηση).
21 Ημερίδα “To CD-ROM ένα νέο μέσο – η σχέση του με το βιβλίο”, Διοργάνωση ΤΕΙ Λάρισας, 8 Μαίου 1998 (συμμετοχή με εισήγηση).
20 EURASLIC ’98” Seventh Biennial Meeting of the European Association of Aquatic Science Libraries and Information Centres, 6-8 May 1998, Athens, Greece (συμμετοχήμεεισήγηση).
19 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, “Οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού”, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 1997 (συμμετοχή με εισήγηση).
18 Ημερίδα: “Πνευματικά δικαιώματα και ηλεκτρονική πληροφόρηση“ Αμφιθέατρο ΕΙΕ, Αθήνα, 26/9/1997 συνδιοργάνωση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ECUP: European Copyright User Platform, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων (συμμετοχή με εισήγηση).
17 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, “Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η ιεροτελεστία διάδοσης της γνώσης”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 4-6/11/1996
16 Ημερίδα “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ”, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, Αμφιθέατρο ΕΙΕ, Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1996 (συμμετοχή με εισήγηση).
15 Συνάντησηεργασίας ”Workshop on Electronic Document Ordering and Delivery” στοπλαίσιοτουέργου FASTDOC, ΠανεπιστήμιοΠατρών, Πάτρα, 4-6 Μαρτίου 1996
14 Διεθνές συνέδριο για την παιδική τηλεόραση, Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης, Ουρανούπολη 1996 (συμμετοχή με εισήγηση).
13 Διεθνές συνέδριο για την παιδική τηλεόραση, Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης, Ξενοδοχείο Διβάνη Ζαφόλια, Αθήνα 1995 (συμμετοχή με εισήγηση).
12 Διεθνές συνέδριο για την παιδική τηλεόραση, Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης, Άνδρος 1995 (συμμετοχή με εισήγηση).
11 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμιο Κρήτης 1995 (συμμετοχή με εισήγηση).
10 “Proactivity in information Management. Effective Tools and Techniques”, AGARD/TIC DTIC Workshop, Orlando, USA, 19-20/10/1994(workshop)
9 Συνέδριο INFOLIBRARIES κατά την διάρκεια της έκθεσης GRAPHIS, Μάιος 1994, Θεσσαλονίκη, Χώρος ΔΕΘ (συμμετοχή με εισήγηση).
8 Διεθνές συνέδριο για την παιδική τηλεόραση, Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης, Δελφοί, 1 Απριλίου 1994 (συμμετοχή με εισήγηση).
7 «Δίκτυα και OSI (Διασύνδεση Ανοιχτών Συστημάτων). Εφαρμογή στις Ελληνικές βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 17/1/1994 (συμμετοχή με εισήγηση).
6 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, 25-26 Οκτωβρίου 1993 (συμμετοχή με εισήγηση).
5 3ο συνέδριο Ελληνικής Βιβλιογραφίας, Κολέγιο Αθηνών, 16 -17 Οκτωβρίου 1993 (συμμετοχή με εισήγηση).
4 “International High Speed Networks for Scientific and Technical Information (Les ReseauxInternationauxRapidesD’EchangeD’InformationScientifique et Technique)” AGARD/TIC, Ottawa, Canada on 6-7 October 1993 (workshop)
3 “The Impact of Changing International Relations on the Scientific and Technical Community” AGARD/TIC Specialists’ Meeting,  Copenhagen, 14-15/10/1992 (workshop)
2 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, με θέμα “Νέες Τεχνολογίες πληροφόρησης και Ελληνικές Βιβλοθήκες ” Ινστιτούτο GOETHE, Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 1990 (συμμετοχή με εισήγηση).
1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, με θέμα “Βιβλιοθήκες – Υπηρεσίες πληροφόρησης. Βάσεις για εθνική Ανάπτυξη”, Αμφιθέατρο ΕΙΕ, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1985 (συμμετοχή με εισήγηση).