Υποτροφία

 

  Από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ((UNDP: UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM / UNESCO) Σεπτέμβριος – Οκτώβριος  1984 στο Παρίσι για επιμόρφωση στα παρακάτω κέντρα Τεκμηρίωσης:

·            CENTRE NATIONAL DE LA RESEARCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Αντικείμενο της επιμόρφωσης  η δημιουργία και η χρήση της πολυεπιστημονικής βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων PASCAL του CDST: CENTREDEDOCUMENTATIONSCIENTIFIQUEETTECHNIQUE νυν INIST

·            CENTRE DE DOCUMENTATION DES SCIENCES HUMAINES (CDSH). Θέμα: Βάση δεδομένων FRANCIS (κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες)

·            INSTITUTE DE TEXTILE DE FRANCE (ITF). Θέμα: Βάση δεδομένων TITUS (Κλωστοϋφαντουργία).

·            INSTITUT D’AMENAGEMENT ET URBANISME (IAU). Θέμα: Βάση δεδομένων URBAMET (Πολεοδομία).

·           TELESYSTEMES-QUESTEL. Εκπαίδευση στις βάσεις δεδομένων και τη γλώσσα ερωταπόκρισης του Διαθέτη (Hostcomputer) QUESTEL