Διαλέξεις σε Σεμινάρια

 

10. Φίλιππος Τσιμπόγλου,«Μοντέλα υλοποίησης συνεργατικών δράσεων», Εκπαιδευτικά σεμινάρια Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, Αθήνα 7/5/2007 (5-9 μμ).
9. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Ανδρέας Κ. Ανδρέου «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τα ψηφιακά αρχεία του ΣΙΜΑΕ», Διάλεξη στο Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας, ΚΕ.ΤΕ.Σ.Ι. του ΣΙΜΑΕ (Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959), Λευκωσία 24/4/2007
8. Φίλιππος Τσιμπόγλου,«Συνεργασίες βιβλιοθηκών στο ψηφιακό περιβάλλον της Κοινωνίας των Πληροφοριών”, Σεμινάριο Δημοτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών και Αρχείων, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, 04/11/2005 (5 ώρες)
7. Φίλιππος Τσιμπόγλου,Στρατηγικές αναζήτησης“,εισήγηση στο σεμινάριο για το Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ΕΜΠ Αθήνα 15/12/2000, Διοργάνωση ΕΠΕΑΕΚ, Οριζόντια Δράση.

http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/tsimpoglou_epeaek_search_strategies.ppt

6. Φίλιππος Τσιμπόγλου,Πρωτόκολλο  Z39.50. εισήγηση στο σεμινάριο για το Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ΕΜΠ Αθήνα 1/12/2000, Διοργάνωση ΕΠΕΑΕΚ, Οριζόντια Δράση.

http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/tsimpoglou_epeaek_z3950.ppt,

5. Φίλιππος Τσιμπόγλου,Διαδανεισμός Βιβλιοθηκών, εισήγηση στο σεμινάριο για το Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ΕΜΠ Αθήνα 9/11/2000, Διοργάνωση ΕΠΕΑΕΚ, Οριζόντια Δράση.

http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp /tsimpoglou_epeaek_ill.ppt

4. Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Ιατρική Πληροφόρηση. Δυνατότητα αξιοποίησης από Ιατρούς” Διάλεξη στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Λευκωσία 32/5/2000. Διοργάνωση Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής Κύπρου.http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/TsimpoglouCSMI 1 text.ppt
3. FilipposTsimpoglou,« DigitalLibraries. Content, procedures, technicalcharacteristics. ThecaseofNationalDocumentationCentre » Seminar“Poland-Greececollaboration”, TEILarisa, 29.5.1999, Larisa.  (4 ώρες)
2. Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Β’ ετήσια συνάντηση εργασίας Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών”  Κεντρική εισήγηση, Αίθουσα AULA, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 4/11/1997.http://www2.ucy.ac.cy/~ftsimp/tsimpoglou_b_annual_edetb.pdf
1. Φίλιππος Τσιμπόγλου,“Α’ ετήσια συνάντηση εργασίας Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών”, Κεντρική εισήγηση, Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 1996.
  Πέραν των παραπάνω, από το 1985-1995, συμμετοχή στη σύνταξη του προγράμματος και στη διδασκαλία σεμιναρίων με εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρονικής πληροφόρησης, οργανωμένα από τους παρακάτω οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα:

 

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη, πρόγραμμα COMMETT), Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, ΕΛΚΕΠΑ  (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο), Ελληνικό Αναπτυξιακό Κέντρο (ΕΛΑΚ), Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης / EuroInfoCentre, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) /Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πολεμική Αεροπορία, ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας Αθήνας, ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Λάρισας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ηράκλειο Κρήτης).

 

Θεματικό αντικείμενο  των σεμιναρίων:

  • Δομή και χρήση online πληροφοριακών συστημάτων, Νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, Πληροφόρηση με Πολυμέσα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εθνικές Τράπεζες Πληροφοριών, Κοινοτικές Βάσεις Δεδομένων, Διεθνείς Βάσεις δεδομένων.

 

Aπό το 1990 έως το 1998 διοργάνωση ή/και συμμετοχή στη διδασκαλία σε περισσότερα από 80 σεμινάρια στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης  NAP,  NFP,  Train-train,  Train-NFP, MIDAS-NET, κλπ.