ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

2014 – Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπεύθυνος για:

  1. Την προετοιμασία και μετεγκατάσταση των συλλογών και υπηρεσιώντης ΕΒΕ στο νέο της κτήριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
  2. Το σχεδιασμό και οργάνωση των (αδρανών) υπηρεσιών κλασσικής Εθνικής Βιβλιοθήκης.
  3. Το σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και την ένταξη της ΕΒΕ στην ψηφιακή εποχή.
  4. Τη δημιουργία και λειτουργία πρότυπων, καινοτόμων υπηρεσιών δημόσιας βιβλιοθήκης.

2011 Μέλος ομάδας αξιολογητών της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίων). Αξιολόγηση του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας-Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

2009 Πιστοποίηση EFQM (European Foundation for Quality Management) R4ERecognised for Excellence in Europe” Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία – Τριών Αστέρων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://library.ucy.ac.cy/per-page-files/library/research-programs/efqm/ucylib_report_r4e_2009_gr.pdf).

2003-2008          Συντονιστής του έργου «Δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», υπεύθυνος των Διαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης και του Δικτύου Διαδανεισμού, στο πλαίσιο του έργου “Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών” του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Δημιουργία βάσης δεδομένων 4.563.098 μοναδικών, ενοποιημένων εγγραφών από 70 ιδρύματα, δύο χωρών (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 25 ΑΕΙ, 23 ΤΕΙ, 3 Κυπριακά, 17 ερευνητικά), 6 προγράμματα λογισμικού, 2 μορφότυπα MARC, 4 χαρακτηροσύνολα (δεδομένα 23/3/2016, 9η έκδοση http://www.unioncatalog.gr).

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος κεντρικής διαχείρισης Δικτύου Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (SMILEhttp://softrepo.seab.gr/projects/smillev3).

Δημιουργία δύο πιλοτικών Συλλογικών Καταλόγων α) 5 Δημοτικών Βιβλιοθηκών β) 41 Κυπριακών βιβλιοθηκώνμε 624.936 βιβλιογραφικές εγγραφές http://147.102.210.252/OPAC.html, 2η έκδοση 2012.

2008-2012 Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

2009-2010 Εκπόνηση μελέτης «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης», ανάθεση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού (Κύπρου), σελ. 61 (http://eprints.rclis.org/22760/καιhttps://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/14100).

2006– Ίδρυση Συνδέσμου Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (CALC: Cyprus Academic Library Consortium).

2006– Μέλος της Ομάδας Εργασίας Υποδομών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου (ECPU: Evaluation Committee of Private Universities). Αξιολόγηση 9 προτάσεων ίδρυσης πανεπιστημίων και 10 προγραμμάτων σπουδών.

2002-2005. Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την “Πληροφορική, Επικοινωνίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν” του έργου “Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα” Technological Foresight, (http://www.foresight-gsrt.gr).

2004Σχεδιασμός νέου κτηρίου Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» 15.400 τ.μ..Συνεχής συνεργασία με Τεχνικές Υπηρεσίες ΠΚ και αρχιτεκτονικό γραφείο Atelier Jean Nouvel.

2003-2014          Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των διεθνών συνεδρίων της UNICA (Ένωση Πανεπιστημίων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών) «Scholarly communication” (http://www.ulb.ac.be/unica/sem-scholar.html). Οργάνωση 6 συνεδρίων: Μαδρίτη 2002, Βιέννη 2004, Ελσίνκι 2006, Πράγα 2008, Λισαβόνα 2010, Βρυξέλλες 2012.

1997 Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την “Ορθολογική αναδιάρθρωση των συλλογών των περιοδικών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες”.Οριζόντια δράση ΕΠΕΑΕΚ Ι, (ΥΠΕΠΘ). Με βάση τη μελέτη της ομάδας δημιουργήθηκε η Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) (http://www.ntua.gr/library/deliv04.htm).

1993–1999. Δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ), του μοναδικού δικτύου διαδανεισμού άρθρων επιστημονικών περιοδικών στην Ελλάδα.